DISCLAIMER

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Eyserhalte
Eyserhalte, gevestigd aan Wittemerweg 2, 6287AB Eys, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
Wittemerweg 2
6287AB Eys
Telefoon +31 434512290

André Leclercq is de Functionaris Gegevensbescherming van Eyserhalte Hij is te bereiken via andre@eyserhalte.nl.

 

Eyserhalte verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Adresgegevens
– Telefoonnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Eyserhalte verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst verzameld geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Als u eerder opgegeven persoonlijke gegevens (webshop of contactformulier) wilt laten verwijderen, neem dan contact met ons op via info@eyserhalte.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Eyserhalte gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast analytische cookies (Google Analytics). Onderaan deze alinea staat een opsomming van de Google diensten die worden gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Eyserhalte maakt gebruik van de volgende diensten van Google:
– Google Tag Manager
– Google Fonts
– Google Analytics

Deze diensten van Google kunnen data opslaan in de USA.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Eyserhalte neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eyserhalte) tussen zit.

Persoonsgegevens die wij bewaren

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Eyserhalte bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam en telefoonnummer > totdat de klant zich uitschrijft > Voor het afhandelen en verzenden van producten die in de webshop zijn gekocht.
Adres > totdat de klant zich uitschrijft > Voor het afhandelen en verzenden van producten die in de webshop zijn gekocht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Eyserhalte verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@eyserhalte.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Eyserhalte zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Eyserhalte wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Eyserhalte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@eyserhalte.nl.